ثبت نام دانشجویان موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی

ثبت نام دانشجویان موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی

ثبت نام نهايي دانشجويان مقطع كارشناسي و کارشناسی ارشد

شروع ثبت نام

0$

داوطلب گرامی؛ ثبت نام شما با موفقيت به پايان رسيد. گزارش ثبت نام براي شما ايميل مي‌شود. وضعيت برنامه كلاسي پس از انتخاب واحد توسط آموزش، از طريق پيامك اطلاع رساني خواهد شد. تماس: 0253780127 با تشکر از صبر شما

اطلاعات شناسنامه‌ای

روز/ماه/سال

اطلاعات تحصیلی

مقطع تحصیلی که میخواهید ثبت نام کنید

در این بخش آخرین مدرک تحصیلی خود را بارگذاری فرمایید

تحصیلات حوزوی
اطلاعات تماس

مثال: 0911111111

مثال:02122553344

بارگذاری تصویر فیش واریزی

مبلغ: 10،000،000 ریال

شماره حساب: 5041727010063145

به نام: مدرسه اسلامی هنر

بانک: رسالت

مبلغ: 10،000،000 ریال

شماره حساب: 5041727010063145

به نام: مدرسه اسلامی هنر

بانک: رسالت

مبلغ: 8،000،000 ریال

شماره حساب: 5041727010063145

به نام: مدرسه اسلامی هنر

بانک: رسالت

مبلغ: 8،000،000 ریال

شماره حساب: 5041727010063145

به نام: مدرسه اسلامی هنر

بانک: رسالت

مبلغ: 15،000،000 ریال

شماره حساب: 5041727010063145

به نام: مدرسه اسلامی هنر

بانک: رسالت

مبلغ: 15،000،000 ریال

شماره حساب: 5041727010063145

به نام: مدرسه اسلامی هنر

بانک: رسالت

باتوجه به احتمال اختلال بانکی دردرگاه پرداخت لطفا مبلغ موردنظر را به شماره حساب مشخص شده واریز و سپس تصویر فیش آن را در محل مشخص شده بارگذاری نمایید. تصویر باید خوانا باشد درغیر اینصورت لحاظ نخواهد شد
اطلاعات پستی
بارگذاری مدارک شناسایی

فرمت تصویر تصویر png, jpg

فرمت تصویر تصویر png, jpg

فرمت تصویر تصویر png, jpg

فرمت تصویر تصویر png, jpg

چنانچه آخرین مدرک تحصیلی شما دیپلم است و تا قبل از 31 شهریور 1399 آن را اخذ کرده اید می‌توانید تصویر مدرک خود را به جای کارت پایان خدمت برای معافیت تحصیلی اینجا بارگذاری نمایید.
برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

ثبت نهایی

1. اگر دانشجو در نيمسال اول ورود، پس از ثبت‌نام و حتی قبل از  شروع کلاسها از تحصیل انصراف دهد، مبلغ پرداختی اولیه (چه در قالب پول نقد و چه در قالب چک)‌ به ایشان  پرداخت نخواهد شد و شهریه ثابت و متغییر ترم اول را نیز می‌بایست پرداخت کند.

2. سنوات تحصيل در دوره کارشناسي ارشد پنج نیم‌سال و با اجازه کمسیون موارد خاص حداکثر یک نیمسال دیگر به آن اضافه خواهد شد (جمعاً‌ سه سال)‌ و در مقطع دکتری هشت‌ نیمسال و با اجازه کمسیون موارد خاص و تأیید استاد راهنما حداکثر دو نیمسال دیگر به آن اضافه خواهد شد (جمعاً پنج سال). در صورتی که دانشجو نتواند در مدت سنوات قانونی از پایان‌نامه خود دفاع کند، وضعیت تحصیلی ایشان اخراج تلقی خواهد شد.

3. مجموعه ساعات غيبت موجه و غيرموجه دانشجو در هر درس نبايد از 3/شانزدهم کل جلسات آن درس در طول نيمسال تجاوز کند. غيبت غيرموجه بيش از 3/شانزدهم جلسه آن درس يا عدم شرکت در جلسه امتحان موجب منظور شدن نمرة صفر برای آن درس مي‌گردد و دانشجو موظف به اخذ مجدد آن درس و شرکت در کلاس و امتحان و کسب نمره لازم خواهد بود. ضمناً‌ امتحان مجدد درسي که دانشجو در جلسه امتحان آن شرکت ننموده امکان پذير نيست.
4. حداقل نمره قبولي در امتحان هر درس (اعم از دروس جبراني، پيش‌نياز يا دروس اصلي): در مقطع کارشناسی ارشد 12 مي‌باشد و ميانگين معدل هر نيمسال نبايد از 14 کمتر باشد و در مقطع دکتری 14 و میانگین معدل هر نیمسال نباید کمتر از 16 باشد،‌ در غير اينصورت دانشجو در آن نیمسال مشروط محسوب مي‌گردد. دانشجويي که در دروه کارشناسي ارشد در دو نيمسال (اعم از متوالي يا متناوب) مشروط شود از ادامه تحصيل محروم خواهد شد. ضمناً ميانگين کل نمرات دانشجو در دوره کارشناسي ارشد بايستي از 14 بالاتر باشد در غير اينصورت مدرکي به وي اعطا نخواهد شد.

5. اعلام اسامي قبول‌شدگان فقط بر مبناي گزينش علمي و صلاحیت عمومی مي‌باشد بنابراين چنانچه به هر دليل ادامه تحصيل فردي از نظر گزينش صلاحيتهاي عمومي از سوی سازمان سنجش آموزش کشور رد اعلام گردد، لازم است فرد مزبور بدون هيچ‌گونه عذري از حضور در کلاس درس خودداري نمايد و چنانچه اعتراضي داشته باشد اعتراض خود را کتباً به معاونت آموزش دانشگاه اعلام و از طريق آن دفتر پي‌گيري نمايد.

6. مهلت ارائه تحقیقاتی که از سوی اساتید به عهده دانشجویان گذاشته می‌شود در مقطع کارشناسی ارشد فقط تا روز برگزاری امتحان آن درس می‌باشد و در مقطع دکتری فقط تا یک ترم بعد می‌باشد و این مهلت به هیچ وجه حتی با اجازه استاد هم تمدید نخواهد شد.

7. مسئولیت ارسال تحقیق برای استاد به عهده خود دانشجو بوده و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی   این قبال ندارد.

8. معادل‌سازي دروس (جایگزین کردن نمره دروسی که دانشجو در مقاطع قبلی پاس‌ کرده است) مطابق با مادة ‌17 آيين‌نامه وزارت علوم فقط برای دروس جبراني انجام مي‌گيرد.

تبصره: معادل سازی دروس فقط در ترم اول و برای دروس جبرانی مقدور می‌باشد چنانچه دانشجو در ترم‌های بعدی این درخواست را داشته باشد به هیچ وجه محقق نخواهد شد.

ماده 17 ـ معادل ساز ي دروس در دوره کارشناسي ارشد با نظر گروه آموزشي و با شرايط زير امکان پذير است:

الف. پذيرش وي براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد.

ب. مؤسسه قبلي دانشجو در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت باشد.

ج. سرفصل دروس گذرانده دانشجو بر اساس برنامه هاي مصوب شوراي برنامه ريزي باشد.

9. فرصت تجدید نظر و اعتراض به نمره فقط تا یک ماه  پس از ثبت نمره در سامانه آموزشی است و پس از آن هیچ اعتراضی قابل قبول نیست. ثبت تجدید نظر تنها از طریق سامانه سیدا امکان پذیر می‌باشد.

10. دانشجو موظف است موضوع پايان‌نامه خود را بعد از نيمسال اول تحصيلي و قبل از شروع نيمسال سوم با نظر اساتید گروه آموزشی انتخاب نمايد. موضوع پايان‌نامه پس از تأييد شورای آموزشی پژوهشی دانشکده قطعيت مي‌يابد.

11. دانشجو می‌بایست تا قبل از شروع ترم چهارم، موضوع پایان نامه خود را در شورای آموزشی‌ـ‌پژوهشی دانشکده به تصویب رسانیده باشد. مطابق قوانین آموزشی دانشگاه به ازای هر ترم تاخیر در تصویب عنوان پایان نامه، 25/. و به ازای هر ترم تأخیر در دفاع از پایان نامه از موعد مقرر 5/. از نمره دفاع از پایان‌نامه کسر خواهد شد.

12. ارائه  کارت ورود به جلسه امتحانات پایان‌ترم در زمان حضور در جلسه امتحان الزامی است. چنانچه از لحاظ مالی و یا مدارک آموزشی نقصی در پرونده داشته باشد امکان پرینت کارت ورود به جلسه را نخواهید داشت و از حضور دانشجو به جلسه امتحان جداً ممانعت به عمل خواهد آمد.

13.دانشجو تا زماني که پايان‌نامه را  به اتمام نرسانده و از آن دفاع نکرده موظف است واحد پایان‌نامه را تا ترم آخر به صورت مکرر در هر نیمسال  انتخاب واحد نماید. (البته بعد از اتمام تمامی واحدهای درسی)

14. تاریخ امتحانات پایان‌ترم در ابتدای هر ترم در برگه انتخاب واحد دانشجویان درج خواهد شد. چنانچه دانشجویان نسبت به زمان برگزاری امتحانات پایان ترم نظری دارند و درخواست تغییر تاریخ برگزاری امتحان را دارند حتما می‌بایست حداکثر تا یک ماه و نیم قبل از شروع امتحانات درخواست خود را به معاونت آموزش اعلام نمایند در غیر اینصورت تاریخ امتحانات به هیچ وجه و در هیچ گونه شرایطی تغییر نخواهد کرد.

15. مرخصي تحصيلي حداکثر يک نيمسال مي‌باشد مگر در موارد خاص که تشخیص آن به عهده شورای موارد خاص دانشگاه می‌باشد.

16.تقاضاي مرخصي زمانی بررسي قرار خواهد گرفت که مدرک لازم را شخصا و يا توسط والدين، همسر، برادر يا خواهر خود قبل از شروع نيمسال تحصيلي به معاونت آموشی دانشگاه ارائه دهند. در غیر اینصورت به هیچ وجه مرخصی دانشجو ثبت نخواهد شد و در ترم مذکور غیبت برای ایشان لحاظ می‌گردد. همچنین چنانچه اين مرخصي موجب گردد دانشجو نتواند در مهلت مقرر، تحصيل خود را به اتمام رساند مسئوليتي متوجه دانشگاه نخواهد بود.

17. دانشجو نبايد از نظر خدمت وظيفه عمومي و ساير قوانين و مقررات جاري کشور منع قانوني داشته باشد. تعيين احراز شرايط وظيفه عمومي براي مشمولان و صدور معافيت تحصيلي آنان بر عهده سازمان وظيفه عمومي ناجا مي‌باشد.

18. دانشجو ملزم به رعايت کامل شئون اسلامي از نظر پوشش، وضع ظاهر و اخلاق (با ملاحظه عرف محل تحصيل) مي‌باشد به ويژه پذيرفته‌شدگان خواهر لازم است با حجاب کامل اسلامي (چادر) و برابر بخشنامه دولت جمهوري اسلامي در دانشگاه حضور يابند.

19. تحصيل همزمان در دانشگاهها در هر مقطع و رشته‌ای ممنوع مي‌باشد.

20.آيين‌نامه‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها و پيام‌هاي مسئولان دانشگاه از طريق آگهي در تابلوهاي اعلانات دانشگاه به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد. آگاهي از مقررات و بخشنامه‌ها و پيامها براي کليه دانشجويان الزامي است و عدم آگاهي از آنها موجب سلب مسوليت از دانشجو نخواهد شد.

21. چنانچه در هر مرحله‌اي از ثبت‌نام و تحصيل مشخص شود که دانشجو فاقد يکي از شرايط مربوط به مقررات تحصيل در دانشگاه است و يا در تکميل فرمهاي ثبت‌نام مطالبي خلاف واقع اظهار نموده  يا پيگيري لازم را براي اخذ اصل مدرک کارشناسي و ريز نمرات مربوطه به عمل نياورده ؛ بلافاصله از ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

مشخصات

توضیحات مقدار

می‌پذیرم و ادامه